4

Adorage 特效套件 13

专为你的动人电影及纪录片量身打造。内建上百种精心设计HD视频及转场特效。Adorage 特效套件提供预先编辑的3D对象,让你轻松添加至个人创作中,打造美妙氛围。适用软件: 威力导演13及以上版本
语言接口: 英文

 
RMB619
RMB559

特效 1

特效 2

特效 3

Clip 4

Clip 5